Z JAKIMI TYPAMI WENTYLACJI W DOMACH MAMY DOCZYNIENIA?

POMPY CIEPŁA
POMPY CIEPŁA
WENTYLACJA
WENTYLACJA
KOTŁY
KOTŁY

Z artykułu „Skutki braku sprawnej wentylacji” dowiedzieliśmy się czym grozi niezwrócenie uwagi na temat wymiany powietrza w budynku.
Przyjrzyjmy się zatem jakie są sposoby realizowania procesu wymiany powietrza w naszym domu.
Wentylacja grawitacyjna.

26
Wentylacja grawitacyjna.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Wentylacja grawitacyjna – zwana również naturalną, to najbardziej powszechny sposób wymiany powietrza zarówno w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych jak i w budynkach użyteczności publicznej.
Zasada działania wentylacji grawitacyjnej opiera się na różnicy temperatur między powietrzem wewnątrz budynku, a tym na zewnątrz. Ta różnica temperatur powietrza przekłada się na różnice ciśnień. Obrazowo zjawisko wentylacji grawitacyjnej można wytłumaczyć w następujący sposób: powietrze w budynku ogrzane do pewnej temperatury jest lżejsze od zimnego powietrza nawiewanego do wnętrza domu. Unosi się więc ono do góry w stronę kratek wyciągowych kominów wentylacyjnych i zostaje zastąpione przez zimne, cięższe powietrze napływające z zewnątrz.
Dla sprawnego przebiegu procesu wentylacji spełnione muszą być następujące założenia:
– temperatura na zewnątrz musi być niższa niż wewnątrz
– kierunek wiatru musi być korzystny
– powietrze zewnętrzne musi dostać się do budynku – przez nieszczelności w stolarce, nawiewniki,
– kanały wentylacyjne powinny być pionowe
– kratki i kanały wentylacyjne muszą być drożne
– kominy wentylacyjne muszą być poprawnie wykonane i równie poprawnie wystawione ponad dach
– izolowanie termiczne kanałów przechodzących przez pomieszczenia nieogrzewane

Największą zaletą wentylacji grawitacyjnej jest fakt, iż do jej działania nie potrzebujemy energii elektrycznej. Przepisy budowlane nakazują stosowania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach narażonych na niebezpieczeństwo jak np. kotłownie, bo choć pracuje ona nierównomiernie to jest bezawaryjna. Poza niewątpliwą zaletą wynikającą z braku stosowania dodatkowych urządzeń wentylacja naturalna ma jednak sporo wad.
Niekontrolowany przepływ powietrza uzależniony jest od czynników zewnętrznych na które nie mamy wpływu. Brak różnicy temperatur oraz niekorzystne działanie wiatru skutecznie ograniczyć może działanie wentylacji lub całkowicie zablokować jej działanie. W pewnych okolicznościach zdarzyć się może, że kanałami służącymi do wyrzucania powietrza będzie ono napływało do wnętrza. Przewody wywiewne stają się wtedy nawiewnymi, a co najgorsze zanieczyszczone, wilgotne powietrze zostaje zamknięte w środku domu.
Ponieważ zasada działania opiera się na różnicy temperatur łatwo uzmysłowić sobie, że wiosną i latem gdy temperatura wewnątrz będzie równa lub wyższa niż temperatur na zewnątrz nastąpi skuteczne zaburzenie działania wentylacji. Gdy temperatura na zewnątrz wzrasta powyżej 12stC, sprawność wentylacji grawitacyjnej znacząco się pogarsza. Zimą z kolei różnica temperatur jest tak duża, że powoduje nadmierną, niekontrolowaną ucieczkę ciepłego powietrza z domu powodując jego wyziębienie. W okresie letnim możemy ratować sytuację otwierając okna. Poprawiając w ten sposób wymianę powietrza przyczyniamy się jednak do jego przegrzania.
Aspektem na który należy zwrócić uwagę jest wpływ wentylacji grawitacyjnej na koszty ogrzewania domu. Jak już wspomnieliśmy dla efektywnego działania wentylacji potrzebny jest jego napływ z zewnątrz. W porach jesienno-zimowych temperatura powietrza zewnętrznego jest niska, niejednokrotnie niższa niż 0stC. Nawiewanie go do wnętrza budynku, podgrzewanie do temperatury 20stC i usuwanie na zewnątrz niesie za sobą utratę sporej ilości energii. Przekłada się w znaczny sposób na koszty użytkowania domu i kłóci z założeniami obecnego budownictwa.
Nowo budowane, energooszczędne domy o bardzo dobrej izolacji ścian, dachu i podłóg oraz stolarce okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikania ciepła nastawione są na maksymalne obniżenie rachunków za ogrzewanie, które jak wiemy stanowią największy koszt utrzymania domu. Nie ma tu miejsca na nieszczelności przez które powietrze mogło by się dostać do środka, a nawiewanie mroźnego powietrza z zewnątrz tylko po to by włożyć energię w jego ogrzanie i wyposzczenie w komin całkowicie przeczy idei energooszczędności.
Sytuacja wygląda zgoła odmiennie w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej.
Wentylacja mechaniczna.

27
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Wentylacja mechaniczna ma kilka odmian. Możemy wyróżnić wentylację mechaniczną nawiewną, gdzie powietrze jest wtłaczane do wnętrza dzięki działaniu wentylatora, a odpływ realizowany jest samoczynne; wentylację mechaniczną wywiewną (inaczej wyciągową), w której wentylator odpowiada za wyrzucanie powietrza z danych pomieszczeń, nawiew odbywa się samoczynnie np. przez nieszczelności; oraz wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną w której zarówno nawiew jak i wyciąg powietrza zapewnią wentylatory.
Skupmy się na tej ostatniej, z której stosowaniem spotykamy się coraz częściej.
Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna pozwala nam na stałą wymianę powietrza w budynku pomijając wady jakimi obarczona jest wentylacja grawitacyjna. Cyrkulacja powietrza wymuszona jest tutaj działaniem wentylatorów – wentylatora nawiewnego odpowiadającego za dostarczanie do danych pomieszczeń powietrza z zewnątrz oraz wentylatora wyciągowego wymuszającego wyrzut „zużytego” powietrza na zewnątrz.
Cała instalacja wentylacji składa się z następujących elementów:
– czerpnia powietrza, którą zasysane jest powietrze do wnętrza budynku
– wyrzutnia powietrza realizująca wyrzut powietrza poza budynek
– system kanałów wentylacyjnych, którymi powietrze jest transportowane
– centrali wentylacyjnej wyposażonej w wentylatory zapewniające wymianę powietrza
W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w centrali znajduje się również wymiennik pozwalający na wstępne podgrzanie powietrza nawiewanego powietrzem wyrzucanym.
Decydując się na instalację wentylacji mechanicznej uzyskujemy pełną kontrolę nad ilością i jakością powietrza w naszym domu. Do jakości jeszcze wrócimy.
Odpowiednio zaprojektowana i wykonana instalacja pozwala nam kontrolować zarówno ilość powierza nawiewanego jak i wyciąganego. Wentylatory sprawiają, że bez względu na pogodę zapewniamy jego stałą wymianę, nie jesteśmy zdani na działanie warunków atmosferycznych. Zastosowanie central z wymiennikiem w którym odzyskujemy znaczną część energii jaką włożyliśmy w podgrzanie powietrza (rekuperatorów) pozwala dodatkowo na spore oszczędności. W wentylacji grawitacyjnej energia ta jest całkowicie tracona.
Wróćmy do jakości powietrza. Centrale wentylacyjne wyposażone są w filtry powietrza, które nie tylko chronią wymiennik przed zabrudzeniem, ale przede wszystkim filtrują powietrze poprawiając jego jakość, zatrzymując pył, kurz i insekty. Dla osób szczególnie wrażliwych, z dolegliwościami alergicznymi, dostępne są filtry o podwyższonej klasie filtracji aktywnie oczyszczające powietrze nawiewane. Eliminują one różnego rodzaju bakterie, roztocza, alergeny czy wirusy.
Wybór wentylacji mechanicznej daje nam możliwość stosowania urządzeń pomocniczych dodatkowo podnoszących sprawność pracy układu i wpływających na komfort osób przebywających w budynku. Więcej o urządzeniach dodatkowych przeczytasz w artykule „Urządzenia wspierające pracę rekuperatora” .
Zwróćmy jednak uwagę i na potencjalne wady wentylacji mechanicznej.
-koszt wykonania. Jeśli weźmiemy jednak pod uwagę koszt wymurowania kominów dla wentylacji grawitacyjnej oraz powierzchnię jaką zajmują one w domu różnica między kosztem wykonania wentylacji grawitacyjnej, a wentylacji mechanicznej wcale nie będzie znaczna.
– występujące koszty eksploatacyjne, pobór prądu przez wentylatory – koszt pracy centrali wentylacyjnej jest znacznie mniejszy do kosztów energii jaką dzięki niej odzyskamy
– konieczność rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych w budynku – istotnie przewody muszą być poprowadzone do większości pomieszczeń w domu, jednak na etapie projektowania czy montażu w stanie surowym nie jest to większy problem. Montaż instalacji w istniejącym budynku niesie za sobą oczywiście konieczność wykonania pewnych prac remontowych, ale nie jest to niemożliwe.

[efb_likebox fanpage_url=”alfainstalfirma” box_width=”340″ box_height=”500″ locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

ZAPYTANIE OFERTOWE
 • W celu konsultacji na temat doboru, montażu oraz serwisu urządzeń grzewczych, sanitarnych jak również systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wypełnij poniższy formularz.
  0
 • Imię i nazwisko*
  1
 • 2
 • Numer telefonu, np. 535523566 lub 323545566*
  3
 • 4
 • Adres e-mail*full name
  5
 • 6
 • Stan budowy*select your country
  7
 • 8
 • *select your country
  9
 • Country*select your country
  10
 • Proszę załączyć rzuty wszystkich kondygnacji i przekroje budynku.
  11
 • *Przeglądaj...
   12
  • Chcę podać więcej szczegółów w celu przyspieszenia procesu wyceny =>
   13
  • 14
  • 15