Z JAKIMI RODZAJAMI GRUNTOWYCH WYMIENNIKÓW MOŻEMY SIĘ SPOTKAĆ?

POMPY CIEPŁA
POMPY CIEPŁA
WENTYLACJA
WENTYLACJA
KOTŁY
KOTŁY

Gruntowy wymiennik ciepła GWC to najogólniej mówiąc urządzenie wspomagające działanie wentylacji mechanicznej w naszym domu. Pozwala on zwiększyć komfort cieplny w budynku przez wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą oraz schłodzenie go latem. W okresie zimowym gruntowy wymiennik dodatkowo pełni rolę zabezpieczenia rekuperatora przed zamarzaniem.
Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła sprowadza się do wstępnego podgrzania (lub latem ochłodzenia) powietrza energią zgromadzoną w gruncie zanim trafi ono do rekuperatora. W zależności od rodzaju wymiennika przepływające przez niego powietrze lub ciecz zimą ogrzewa się, a latem oddaje ciepło gruntu w którym wymiennik jest umieszczony. Temperatura gruntu na pewnej głębokości (1,5 – 2m) jest stała, niezależnie od panujących warunków i wynosi około 8stC.
Rodzaje gruntowych wymienników ciepła.
Wymiennik przeponowy. Inaczej zwany powietrznym to rura o średnicy 21kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów zakopana w ziemi. Z jednej strony rozpoczyna się ona czerpnią, czyli pionowym odcinkiem rury umieszczonej co najmniej 50cm nad powierzchnią ziemi, z drugiej zaś podłączona jest do króćca rekuperatora odpowiedzialnego za pobór powietrza. Powietrze zaciągane przez czerpnię przepływając przez rurę (układ rur) osiąga pewną temperaturę, zbliżając się do temperatury otaczającego ją gruntu. Poziome odcinki kolektora gruntowego umieszczone 1,2- 1,5m pod powierzchnią ziemi (poniżej granicy przemarzania) powinny być układane z zachowaniem około 2% spadku umożliwiającego odprowadzanie nagromadzanego kondensatu. 22
W praktyce rury przeponowego wymiennika ciepła układane są na kilka sposobów. Najpopularniejsze to układ pierścieniowy czy meandryczny jako jeden odcinek rury biegnący wokół budynku lub w linii łamanej po działce lub bardziej efektywny układ Tichelmanna sprowadzający się do montażu rozdzielacza oraz biegnących prostopadle do niego przewodów. Do wykonywania przeponowych wymienników używa się różnego rodzaju rur. Od tanich rur kanalizacyjnych po droższe, lecz zdecydowanie stosowniejsze specjalne rury dedykowane do wykonywania gruntowych wymienników których wnętrze pokryte jest warstwą zabezpieczającą warstwą antybakteryjną.
Wymiennik płytowy. Płytowy gruntowy wymiennik ciepła zaliczany jest do tak zwanych wymienników bez przeponowych. Spełnia dokładnie taką samą rolę jak wymiennik rurowy tj. pozyskuje chłód z gruntu latem oraz ciepło z gruntu zimą.
Pokazany schemat przedstawia przekrój wymiennika płytowego. Pierwsza warstwa to pięciocentymetrowa podsypka żwirowo-piaskowa o granulacji żwiru 10-20mm. Na podsypce układa się specjalne płyty z tworzywa wraz z kolektorami oraz rurami prowadzącymi do czerpni powietrza jak i doprowadzającymi powietrze do rekuperatora. Całość przykrywa się izolacją ze styropianu i folii i zasypuje np. gurtem rodzimym. Gruntowy płytowy wymiennik ciepła powinien być usadowiony powyżej najwyższego poziomu wód gruntowych, minimalnie jednak na głębokości 70cm. Jeśli wody gruntowe występują powyżej tego stanu możliwe jest zamontowanie wymiennika w wyniesionym ponad teren nasypie.
Powietrze przepływające przez wymiennik ma bezpośredni kontakt ze specjalnie przygotowaną warstwą podłoża co pozwala na bezproblemowe odprowadzenie do gruntu kondensatu powstającego podczas schładzania powietrza. Niwelujemy tym samym potrzebę montażu studzienek, do których kondensat był by odprowadzany. Mikroflora zawarta w gruncie w naturalny sposób zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni, a w okresie zimowym przepływ powietrza przez grunt dodatkowo je dowilża. Dobrze zaprojektowany i wykonany wymiennik posiada niewielkie straty ciśnienia oraz możliwość ciągłej pracy bez konieczności regeneracji złoża.
Płytowy wymiennik z uwagi na stosunkowo cienką warstwę podsypki żwirowej zajmuje powierzchnię trzy do czterokrotnie większą niż wymiennik żwirowy. Powietrze płynące w wymienniku płytowym ma dzięki temu dużo większy kontakt ze złożem w którym zakumulowane jest ciepło.

Żwirowy gruntowy wymiennik ciepła.Jak sama nazwa wskazuje głównym elementem tego rodzaju wymiennika jest złoże żwiru. Powietrze przepływające przez złoże latem jest schładzane oraz osuszane, zimą natomiast ulega podgrzewaniu i zwiększaniu wilgotności. Niezależnie od pory roku natomiast ulega filtracji i pozbawiane jest zanieczyszczeń. Powietrze przepływające przez złoże żwiru jest w stanie podnieś swą temperaturę zimą z -20stC do 0stC, latem zaś ochłodzić się z temperatury +30stC do +20stC.

Gruntowy żwirowy wymiennik ciepła ma najczęściej postać prostokątnego wykopu, który częściowo zasypany jest warstwą płukanego żwiru o granulacji 40-80m. Z jednej strony wymiennika znajduje się pionowa rura, czyli czerpnia powietrza połączona z poziomą rura, którą powietrze dostaje się do wymiennika. Z drugiej strony wymiennika znajduje się kolejny poziomy odcinek rury, którym powietrze zasysane jest do budynku.
Złoże żwiru nie musi posadowione być na głębokości kilku metrów gdzie w naszej strefie klimatycznej panuje stała temperatura około 8stC. W praktyce warstwa żwiru często układana jest powyżej poziomu wód gruntowych i izolowana termicznie od góry sztucznie symulując warunki panujące na większych głębokościach.
Z uwagi na znaczne opory powietrza często dla zapewnienia prawidłowego przepływu potrzebne jest zastosowanie dodatkowego wentylatora. Żwirowy wymiennik ciepła nie może pracować w trybie ciągłym. Niezbędne jest korzystanie z niego w sposób cykliczny np. 12 godzin pracy- 12 godzin przerwy. Przerwa ta umożliwia regenerację złoża czyli uzyskaniu przez nie ponownie temperatury otaczającego gruntu. Ważny argument, na który należy zwrócić uwagę jest wysokość wód gruntowych. Zalanie żwirowego wymiennika wodami podskórnymi skutecznie blokuje pracę wymiennika, a także jest skutkiem powstawania nieprzyjemnego zapachu.

Glikolowy wymiennik ciepła.
Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła to wersja wymiennika, w którym 25czynnikiem pośredniczącym w wymianie ciepła jest roztwór glikolu. Podobnie jak inne wymienniki ciepła i ten daje możliwość korzystania z energii zgromadzonej w gruncie.
Do budowy glikolowych wymienników ciepła stosuje się rury z polietylenu zakopane poniżej warstwy przemarzania gruntu – 1,5 do 2m. Rury te wypełnia się wodnym roztworem glikolu i łączy z wymiennikiem glikol-powietrze umieszczonym przed rekuperatorem. Ciecz krążąca w układzie ogrzewa się energią gruntu zimą lub oddaje mu ciepło latem przez co jest schładzana. W następnej kolejności trafia do wymiennika, gdzie uzyskane ciepło/chłód przekazywane są powietrzu, które nawiewane jest do budynku przez rekuperator. Jednostka glikolowego gruntowego wymiennika ciepła wyposażona jest w wymiennik ciepła, niewielką pompę obiegową wmuszającą obieg glikolu, armaturę hydrauliczną oraz automatykę.
W przeciwieństwie do innych wymienników, glikolowej wersji nie straszne są wysoko występujące wody gruntowe. Wręcz przeciwnie, wody gruntowe znakomicie wpływają na wydajność wymiennika. Dodatkową zaletą jest brak konieczności stosowania drugiej czerpni powietrza jak ma to miejsce w innych wymiennikach. Działanie wymiennika regulowane jest przez włączenie lub wyłączenie pompy obiegowej. Długość rur wymiennika powinna być dobrana na odpowiednią wartość energetyczną na podstawie odpowiednich wyliczeń.
Fakt, iż krążący w rurach glikol nie ma bezpośredniego kontaktu z otaczającym go gruntem, pracuje w układzie zamkniętym sprawiają, że glikolowy wymiennik ciepła charakteryzuje się wysoką higienicznością.
Zalety glikolowego gruntowego wymiennika ciepła:
– możliwy do zastosowania przy trudnych warunkach gruntowych
– idealna szczelność, czystość i higieniczność
– wysoka wydajność energetyczna

Niezależnie od rodzaju wszystkie wymienniki ciepła posiadają wspólną wadę. Koszt inwestycyjny. Będzie on różny dla różnego rodzaju wymienników, jednak korzyści płynące z posiadania gruntowego wymiennika ciepła są niewspółmierne do poniesionego nakładu inwestycyjnego.
Pamiętajmy, że bez względu na rodzaj GWC, nie jest on urządzeniem klimatyzacyjnym. Nie mamy tutaj możliwości, jak ma to miejsce w przypadku klimatyzatora, szybkiego, znacznego schładzania wnętrz silnym strumieniem powietrza. Latem powietrze nawiewane przez GWC szybko miesza się z powietrzem wewnętrznym i w praktyce schłodzone powietrze odczuwalne będzie głównie przy samym anemostacie.
Przed przystąpieniem do wykonania GWC firma instalacyjna powinna wykonać projekt wymiennika i określić jego moc grzewczą i chłodniczą dla danych warunków. Nawet najlepszej jakości materiały nie wystarczą jeśli wymiennik będzie źle dobrany i źle wykonany.

[efb_likebox fanpage_url=”alfainstalfirma” box_width=”340″ box_height=”500″ locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

ZAPYTANIE OFERTOWE
 • W celu konsultacji na temat doboru, montażu oraz serwisu urządzeń grzewczych, sanitarnych jak również systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wypełnij poniższy formularz.
  0
 • Imię i nazwisko*
  1
 • 2
 • Numer telefonu, np. 535523566 lub 323545566*
  3
 • 4
 • Adres e-mail*full name
  5
 • 6
 • Stan budowy*select your country
  7
 • 8
 • *select your country
  9
 • Country*select your country
  10
 • Proszę załączyć rzuty wszystkich kondygnacji i przekroje budynku.
  11
 • *Przeglądaj...
   12
  • Chcę podać więcej szczegółów w celu przyspieszenia procesu wyceny =>
   13
  • 14
  • 15