O WENTYLACJI OGÓLNIE

POMPY CIEPŁA
POMPY CIEPŁA
WENTYLACJA
WENTYLACJA
KOTŁY
KOTŁY

Wentylacja w odniesieniu do budynków mieszkalnych to proces wymiany powietrza między poszczególnymi pomieszczeniami.

W skutek normalnej eksploatacji domu znajdujące się w nim powietrze ulega „zużyciu”. Przebywający w pomieszczeniach ludzie i zwierzęta 19zużywając tlen wydzielają dwutlenek węgla.
Powstaje on również w procesie spalania różnych paliw. Ci sami mieszkańcy produkują sporą ilość wilgoci, chociażby podczas oddychania, gotowania czy kąpieli. Powietrze w budynku zanieczyszczane jest ponadto różnymi zapachami i szkodliwymi substancjami wytwarzanymi między innymi przez pranie, gotowanie, parowanie powierzchni różnych materiałów jak wykładziny, podłogi, tapety, kleje, farby.

W prawidłowo wentylowanym budynku cyrkulacja powietrza powinna zapewnić stały dostęp świeżego powietrza jak i usunąć z budynku powietrze „zużyte”, a więc takie o podwyższonej zawartości tlenków węgla, wilgotne, nasycone różnymi, często nieprzyjemnymi zapachami.

Polskie przepisy obejmują szereg norm z zakresu wentylacji w budynkach. Najważniejszą z nich opisującą strumienie objętości powietrza wentylacyjnego w budynku jest norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz zmiana tej normy z 2000 roku PN-83/B-03430/Az3:2000.
Najistotniejszymi postanowieniami tych norm są określone strumienie powietrza wentylacyjnego usuwane z poszczególnych pomieszczeń:
• w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową – 70 m3/h
• w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, – 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób
• w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h
• w łazience ( z WC lub bez) – 50 m3/h
• w wydzielonym WC – 30 m3/h
• w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym – 15 m3/h
• w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną – 70 m3/h
• dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego – 30 m3/h
Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

Normy te szczegółowo opisują również jak realizowany powinien być nawiew powietrza do pomieszczeń, regulację nawiewników okiennych, jak wentylowane powinny być pomieszczenia niemieszkalne itd.

[efb_likebox fanpage_url=”alfainstalfirma” box_width=”340″ box_height=”500″ locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

ZAPYTANIE OFERTOWE
 • W celu konsultacji na temat doboru, montażu oraz serwisu urządzeń grzewczych, sanitarnych jak również systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wypełnij poniższy formularz.
  0
 • Imię i nazwisko*
  1
 • 2
 • Numer telefonu, np. 535523566 lub 323545566*
  3
 • 4
 • Adres e-mail*full name
  5
 • 6
 • Stan budowy*select your country
  7
 • 8
 • *select your country
  9
 • Country*select your country
  10
 • Proszę załączyć rzuty wszystkich kondygnacji i przekroje budynku.
  11
 • *Przeglądaj...
   12
  • Chcę podać więcej szczegółów w celu przyspieszenia procesu wyceny =>
   13
  • 14
  • 15