JAKIE POMPY CIEPŁA SPOTKAMY NA NASZYM RYNKU?

POMPY CIEPŁA
POMPY CIEPŁA
WENTYLACJA
WENTYLACJA
KOTŁY
KOTŁY

Na naszym rynku spotkać możemy  się z różnymi rodzajami pomp ciepła. Ich podział uzależniony będzie w głównej mierze od dolnego źródła, z którego ta pompa korzysta, a więc z miejsca, z którego pompa ciepła czerpie energię do ogrzewania.

I tak wyróżnić możemy gruntowe pompy ciepła, których dolnym źródłem będzie kolektor poziomy, spiralny lub sondy gruntowe. Szczególnym rodzajem gruntowych pomp ciepła są pompy ciepła z bezpośrednim odparowaniem. W pompach tego rodzaju „pominięto” jeden z obiegów, a precyzyjniej mówiąc w układzie z bezpośrednim odparowaniem gruntowy wymiennik jest jednocześnie parownikiem pompy ciepła. Czynnik roboczy krąży w rurach miedzianych zabezpieczonych specjalną osłoną. Zrezygnowano tu z roztworu glikolu i dodatkowego wymiennika ciepła podnosząc jednocześnie sprawność systemu. Poszczególne rozwiązania szerzej opisaliśmy odpowiadając na pytanie o rodzajach dolnych źródeł pomp ciepła.

2

Drugim rodzajem pomp będą pompy typu woda-woda. Urządzenia tego typu pobierają energię z wód głębinowych. Realizacja dolnego źródła sprowadza się do wykonania układu dwóch lub więcej studni. Z jednej, za pośrednictwem pompy głębinowej woda zasysana jest do pompy ciepła, skąd po odebraniu z niej energii usuwana jest do studni zrzutowej. Największą zaletą tego rozwiązania jest wysoki współczynnik efektywności wynikający z faktu relatywnie wysokiej temperatury wody na głębokości poniżej 1m. Niestety dolne źródło tego typu obarczone jest licznymi wadami, takimi jak wysoki koszt wykonania studni, duże wymagania co do jakości wody, potrzeba stosowania pompy głębinowej, nierzadko potrzeba filtracji wody i dokonywania ciągłych kontroli.

3

Powietrzne pompy ciepła.

Pompy ciepła, czerpiące energię do ogrzewania z otaczającego nas powietrza atmosferycznego, produkowane są w dwóch wariantach. Jako tzw. monobloki, czyli kompaktowe urządzenia w których skraplacz, parownik, sprężarka, zawór rozprężny i wszystkie inne komponenty zamknięte są w jednej obudowie (poza zasobnikiem na ciepłą wodę).

Drugi wariant to pompa ciepła typu Split, w której poszczególne komponenty rozdzielone są na dwie jednostki, zewnętrzną i wewnętrzną łączone rurami wypełnionymi czynnikiem chłodniczym.

1

Oddzielnym typem powietrznych pomp ciepła są pompy przeznaczone tylko do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Różne warianty tych pomp pozwalają na przygotowywanie c.w.u. czerpiąc energię czy to z powietrza zewnętrznego czy z wewnętrznego zarówno tego zgromadzonego w danym pomieszczeniu jak i z powietrza wentylacyjnego. Stanowią one bardzo dobrą alternatywę dla układów z kolektorami słonecznymi. Urządzenia renomowanych marek pracują do temperatury nawet kilkunastu stopni poniżej zera.

W jednym z dostępnych wariantów pompa tego typu może być od razu wyposażona w duży, wydajny zasobnik ciepłej wody oraz dodatkową wężownicę służącą do podłączenia dodatkowego źródła ciepła np. kotła gazowego czy stałopalnego.

cwu

[efb_likebox fanpage_url=”alfainstalfirma” box_width=”340″ box_height=”500″ locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

ZAPYTANIE OFERTOWE
 • W celu konsultacji na temat doboru, montażu oraz serwisu urządzeń grzewczych, sanitarnych jak również systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wypełnij poniższy formularz.
  0
 • Imię i nazwisko*
  1
 • 2
 • Numer telefonu, np. 535523566 lub 323545566*
  3
 • 4
 • Adres e-mail*full name
  5
 • 6
 • Stan budowy*select your country
  7
 • 8
 • *select your country
  9
 • Country*select your country
  10
 • Proszę załączyć rzuty wszystkich kondygnacji i przekroje budynku.
  11
 • *Przeglądaj...
   12
  • Chcę podać więcej szczegółów w celu przyspieszenia procesu wyceny =>
   13
  • 14
  • 15