CZY POWIETRZNA POMPA CIEPŁA SPRAWDZI SIĘ W MOIM DOMU?

POMPY CIEPŁA
POMPY CIEPŁA
WENTYLACJA
WENTYLACJA
KOTŁY
KOTŁY

Wielu inwestorów planujących wybór pompy ciepła jako głównego źródła ogrzewania w swoim domu staje przed dużym dylematem. Na rynku dostępne jest bowiem klika wariantów tego rozwiązania. Przyjrzyjmy się tutaj jednemu z nich, czyli powietrznej pompie ciepła. Często na forach internetowych czy w informacjach przekazywanych przez ludzi niedoświadczonych spotkać się możemy ze stwierdzeniem, że w naszych warunkach klimatycznych powietrzna pompa ciepła nie ma racji bytu, a konsekwencją jej zastosowania będą wysokie rachunki za energię elektryczną, ponieważ urządzenie dla zapewnienia ciągłości pracy bardzo często będzie wspomagać się grzałką.

Sprawdźmy jak rzeczywiście wygląda kwestia ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody na cele użytkowe powietrzną pompą ciepła.

Powietrzna pompa ciepła to urządzenie, które jako dolne źródło wykorzystuje powietrze zewnętrzne. Jak łatwo się domyślić sprawność takiej pompy w bardzo dużej mierze zależna będzie od temperatury zewnętrznej. Przyglądając się powietrznej pompie ciepła Buderus WPL8AR widzimy, że: dla takiej samej temperaturze zasilania instalacji grzewczej 35stC współczynnik COP przy temperaturze zewnętrznej 7stC wynosić będzie 5,09, dla temperatury zewnętrznej 2stC spadnie on do 4,23, a przy -7stC na zewnątrz COP będzie równe 2,92.

Pamiętajmy: wartość współczynnika COP jest tym wyższa im mniejsza jest różnica między temperaturą dolnego źródła, a temperaturą zasilającą obieg grzewczy.

Nutzungsrechte: räumlich und zeitlich uneingeschränkt.

Powietrzne pompy ciepła mogą pracować w bardzo dużym zakresie temperatur. Dobrej klasy urządzenia o nowoczesnej budowie i wysokiej jakości komponentach pracują od -25stC aż do 45stC. Jak już wspomnieliśmy wydajność powietrznej pompy ciepła będzie spadała wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej. Zauważmy jednak, że nawet przy minusowych temperaturach bilans pracy pompy ciepła wciąż będzie dodatni. Dla wyżej wymienionego przykładu przy temperaturze -7stC efektywność wyniesie 2,92. Co za tym idzie z jednego kilowata energii pobranej przez pompę otrzymamy 1,92kW energii darmowej.

Nie jest więc prawdą, że eksploatacja powietrznej pompy ciepła dużo kosztuje i porównać ją można do ogrzewania prądem gdzie w przybliżeniu 1kW pobranej energii elektrycznej przełoży się na 1kW energii końcowej.

Często spotykamy się również z przekonaniem, że pompy ciepła wykorzystujące powietrze jako dole źródło nie sprawdzą się w naszym klimacie i że lepiej sprawdzą się w miejscach gdzie średnioroczna temperatura jest wyższa.
Faktem jest, że im wyższa temperatura zewnętrzna tym wyższa efektywność pompy ciepła. Nie oznacza to jednak, że w naszych warunkach powinniśmy przekreślić to rozwiązanie.
Warto wiedzieć, iż od lat z powodzeniem sprawdza się ono w krajach o wiele surowszym klimacie, jak np. Szwecja. W Polsce średnia temperatura okresu grzewczego w różnych rejonach kraju jest dodatnia i waha się między 4 a 9stC. Dni z temperaturą poniżej -15stC to duża rzadkość i zdarzają się lata, w których w pewnych rejonach kraju nie występują wcale.

Krótko wspomnijmy również o innych zaletach powietrznych pomp ciepła: wysoki komfort użytkowania, latem może służyć ona do chłodzenia domu, relatywnie niskie koszty montażu z uwagi na brak inwestycji w wykonanie dolnego źródła ciepła.

Podsumowanie.
Powietrzna pompa ciepła to urządzenie, które z powodzeniem zadba zarówno o ogrzewanie domu jak i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Jej sprawność i koszty są trudne do oszacowania, gdyż zmieniają się wraz ze zmianą temperatury zewnętrznej. Obserwując średnioroczne temperatury okresu grzewczego stwierdzamy, że w naszych warunkach klimatycznych urządzenie tego rodzaju sprawdzi się bardzo dobrze. Pamiętajmy jednak, że bardzo ważny będzie tutaj odpowiedni dobór urządzenia, rodzaj zastosowanego górnego źródła w domu, zapotrzebowanie energetyczne budynku jak i jakość samej pompy i użytych do jej budowy komponentów.

[efb_likebox fanpage_url=”alfainstalfirma” box_width=”340″ box_height=”500″ locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

ZAPYTANIE OFERTOWE
 • W celu konsultacji na temat doboru, montażu oraz serwisu urządzeń grzewczych, sanitarnych jak również systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wypełnij poniższy formularz.
  0
 • Imię i nazwisko*
  1
 • 2
 • Numer telefonu, np. 535523566 lub 323545566*
  3
 • 4
 • Adres e-mail*full name
  5
 • 6
 • Stan budowy*select your country
  7
 • 8
 • *select your country
  9
 • Country*select your country
  10
 • Proszę załączyć rzuty wszystkich kondygnacji i przekroje budynku.
  11
 • *Przeglądaj...
   12
  • Chcę podać więcej szczegółów w celu przyspieszenia procesu wyceny =>
   13
  • 14
  • 15