CO TO JEST WSPÓCZYNNIK COP I JAK GO PORÓWNYWAĆ?

POMPY CIEPŁA
POMPY CIEPŁA
WENTYLACJA
WENTYLACJA
KOTŁY
KOTŁY

Współczynnik COP ( z angielskiego Coefficient Of Performance) często pojawiający się w prospektach i ulotkach reklamowych większości producentów pomp ciepła, określa efektywność pracy pompy.
Współczynnik ten pokazuje nam stosunek zużytej do napędu energii elektrycznej do ilości otrzymanego ciepła.

Dla lepszego zobrazowania posłużmy się grafiką

pompy-diagram cop

 

 

Jasno widać tutaj, że przykładowo (w pewnym przybliżeniu) pompa o współczynniku COP=4 pobierała będzie z sieci 3kW energii elektrycznej przy 9kW energii pobieranej z odnawialnych źródeł. COP=(3kW+9kW)/3kW = 4

Należy wspomnieć, że wartość tą należy traktować orientacyjnie. Na efektywność pracy pompy ma wpływ szereg warunków w jakich ona pracuje, takich jak temperatura dolnego i górnego źródła, lokalizacja czy warunki atmosferyczne.

Na uwagę zasługuje również fakt, że współczynnik COP, którym tak ochoczo chwalą się producenci i dostawcy pomp, obliczany jest na podstawie pomiarów dokowanych w warunkach laboratoryjnych. Pomiary efektywności pracy pompy ciepła dokonywane były według różnych norm, które mogą różnić się dla poszczególnych urządzeń, co dodatkowo komplikuje ich porównanie.

Kolejnym mylącym czynnikiem są temperatury, dla których dany współczynnik COP jest przedstawiany. Obok informacji o COP pompy znajduję się zawsze współczynniki określające w jakich warunkach ów COP jest mierzony.

Przykładowo: COP=4 (B0/W35) lub COP=3 (A2/W35)

Indeksy znajdujące się przy danym współczynniku określają parametry pracy. I tak kolejne litery i cyfry oznaczają:

A (Air) – powietrze
B (Brine) – solanka czyli roztwór glikolu
E (Earth) – grunt (odparowanie)
W (Water) – woda

pierwsza cyfra oznacza temperaturę dolnego źródła w stopniach Celsjusza
druga cyfra oznacza temperaturę górnego źródła w stopniach Celsjusza

W naszych przykładach mamy więc dwie pompy ciepła. Pierwsza to pompa z wymiennikiem gruntowym o temperaturze zasilania 0stC i temperaturą medium górnego źródła (wody zasilającej instalację) 35stC. W drugim przypadku mamy do czynienia z powietrzną pompą, dla której podany COP liczony jest przy temperaturze powietrza 2stC i wodą zasilającą instalację grzewczą o temperaturze 35stC.

Porównując współczynniki COP poszczególnych pomp należy zwrócić dużą uwagę na te parametry, ponieważ dla innych zmiennych będą się one znacznie różnić.

Reasumując. Chcąc porównać efektywność pracy danych modeli pomp zwróćmy uwagę na normę według jakiej obliczono współczynnik oraz temperatury dolnego i górnego źródła. Ważne będzie również sprawdzenie, czy COP porównywany jest dla podobnych konstrukcyjnie urządzeń. Pamiętajmy, że na współczynnik efektywności dodatkowy wpływ będzie miała np. praca pomp obiegowych zarówno dolnego jak i górnego źródła.

[efb_likebox fanpage_url=”alfainstalfirma” box_width=”340″ box_height=”500″ locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

ZAPYTANIE OFERTOWE
 • W celu konsultacji na temat doboru, montażu oraz serwisu urządzeń grzewczych, sanitarnych jak również systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wypełnij poniższy formularz.
  0
 • Imię i nazwisko*
  1
 • 2
 • Numer telefonu, np. 535523566 lub 323545566*
  3
 • 4
 • Adres e-mail*full name
  5
 • 6
 • Stan budowy*select your country
  7
 • 8
 • *select your country
  9
 • Country*select your country
  10
 • Proszę załączyć rzuty wszystkich kondygnacji i przekroje budynku.
  11
 • *Przeglądaj...
   12
  • Chcę podać więcej szczegółów w celu przyspieszenia procesu wyceny =>
   13
  • 14
  • 15